لارو خشک شده دارای ترکیبات مغذی بسیار با کیفیت میباشد.